Regulamin korzystania z hulajnóg

1. Właścicielem/Administratorem Wypożyczalni Hulajnóg jest firma:
Wildcat Marcin Wojrach, Stary Gierałtów 5, 57-550 Stronie Śląskie, NIP: 8811391599 , tel. (+48) 661 926 237
Regulamin obejmuje zasady korzystania i wypożyczania hulajnóg (kolobieżek).

2. Hulajnogi (Kolobeżki) służą do rekreacyjnej oraz sportowej jazdy.

3. Osoba wypożyczająca hulajnogę jest świadoma zagrożeń wynikających z uprawiania sportów w tym jazdy hulajnogą – kolobieżką.

4. Wypożyczający (użytkownik) zobowiązany jest dostarczyć właścicielowi sprzęt sprawny pod względem technicznym.

5. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu wymagana jest przez użytkownika przeprowadzić próbne hamowanie.

6. Zabrania się kierowania jedną ręką.

7. Wypożyczający zobowiązany jest do zachowania się na terenach leśnych, drogach publicznych, chodnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem innych użytkowników.

8. Za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania hulajnóg bądź nie zastosowania się do przepisów ruchu drogowego odpowiedzialność ponosi wypożyczający (użytkownik).

9. Właściciel rości sobie prawo do nałożenia kary finansowej za zniszczenie powierzonego mienia.

10. Wypożyczalnia może zażądać od wypożyczającego uiszczenia kaucji w wysokości 200 zł na poczet ewentualnych szkód.

11. Wypożyczenie odbywa się na tylko wtedy gdy użytkownik podpisze regulamin, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisze go opiekun.

Regulamin korzystania z hulajnóg