Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Operacja pt. Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach polegającej na utworzeniu mobilnej wypożyczalni kołobieżek i labiryntu
której celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy trzema podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR w zakresie świadczenia usług związanych z utworzeniem mobilnej wypożyczalni kołobieżek i labiryntu. Dzięki nawiązaniu współpracy nastąpi zwiększenie sprzedaży lub przychodów partnerów oraz rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na obszarze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Kłodzka Wstęgę Sudetów

została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.