Regulamin korzystania z Labiryntu

Właścicielem/Administratorem Labiryntu L jest firma:
Janusz Lignarski, Bielice 2, 57-550 Stronie Śląskie, NIP 8811008637
oraz
Wildcat Marcin Wojrach, Stary Gierałtów 5, 57-550 Stronie Śląskie, NIP 8811391599

telefon kontaktowy: (+48) 534 887 000

Regulamin obejmuje zasady korzystania z Labiryntu L, który znajduje się w lokalizacji: Stronie Śląskie Wieś 26, 57-550 Stronie Śląskie

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Labiryntu są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2. Warunkiem wejścia na teren Labiryntu jest wykupienie biletu wstępu.

3. Korzystanie z Labiryntu dozwolone jest tylko w wyznaczonych godzinach otwarcia.

4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Labiryntu wyłącznie pod opieką dorosłych lub pełnoletnich opiekunów.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu do Labiryntu osobom pod wpływem alkoholu oraz wyproszenia osób naruszających niniejszy regulamin.

6. Na terenie Labiryntu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • Palenia tytoniu.
 • Przebywania poza godzinami otwarcia.
 • Wprowadzania zwierząt.
 • Niszczenia elementów labiryntu.
 • Zaśmiecania terenu.
 • Spożywania napojów alkoholowych.
 • Wchodzenia na teren Labiryntu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

7. Bezpieczeństwo zwiedzających:

 • Zwiedzający mogą poruszać się po Labiryncie wyłącznie po wyznaczonych trasach.
 • Zwiedzającym nie wolno wchodzić poza wyznaczone trasy ani wspinać się na ściany labiryntu.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń obsługi Labiryntu.

8. W innych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Administrator obiektu.

Kilka ważnych zasad
1. Wszelkie uszkodzenia oraz miejsca niebezpieczne natychmiast zgłoś obsłudze Labiryntu tel. (+48) 534 887 000.
2. Respektuj zasady Fair Play oraz szanuj innych odwiedzających Labirynt .
3. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu.

Labirynt L